Agnieszka Stążka
Międzynarodowe relacje parytetowe pomiędzy Polską a Niemcami: analiza kointegracji

Niniejszy artykuł jest poświęcony empirycznej analizie parytetu siły nabywczej, niepokrytego parytetu stóp procentowych oraz parytetu realnych stóp procentowych (parytetu Fishera) pomiędzy Polską a Niemcami. Międzynarodowe parytety badano wspólnie w ramach skointegrowanego modelu wektorowej autoregresji. Analiza wykazała, że parytety oraz ich liniowe kombinacje nie znajdują odzwierciedlenia w danych empirycznych. Badanie pozwoliło zidentyfikować dwie długookresowe relacje równowagi, z których jedna stanowi relację homogeniczności krajowej (tj. polskiej) i zagranicznej (tj. niemieckiej) inflacji oraz krajowej stopy procentowej, a druga dotyczy krajowej realnej stopy procentowej oraz zagranicznej inflacji. Ponadto pokazano, że zmienna opisująca odchylenie realnego kursu walutowego od parytetu siły nabywczej jest słabo egzogeniczna, a stopa procentowa w Niemczech jest silnie egzogeniczna.

Słowa kluczowe: analiza kointegracji, PPP, UIP, parytet Fishera, Polska

  Agnieszka Stążka, Międzynarodowe relacje parytetowe pomiędzy Polską a Niemcami: analiza kointegracji - plik pdf; (2,6 MB)Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję