Anna Smejda
Zastosowanie teorii zbiorów rozmytych do oceny zdolności jednostki do kontynuacji działalności

W artykule przedstawiono rozmyty model oceny zdolności jednostki gospodarczej do kontynuacji działalności. Ocena ta dokonywana jest przez biegłych rewidentów w warunkach niejednoznacznych i nieprecyzyjnych informacji, co sprawia, że odpowiednim podejściem do zagadnienia jest zastosowanie zbiorów rozmytych. Podejście to jest całkowicie odmienne od probabilistycznego, opartego na logice dwuwartościowej. W pracy przedstawiono zarówno główne zagadnienia dotyczące kontynuacji działalności, jak i elementy teorii zbiorów rozmytych. Zmienne zaproponowanego modelu mają postać zmiennych lingwistycznych. Współzależności między nimi opisano za pomocą rozmytych reguł wnioskowania typu "jeżeli -to". Proces wnioskowania ilustruje przykład liczbowy. W artykule omówiono propozycje rozszerzenia przedstawionego modelu. Końcowa część zawiera wnioski oraz kierunki dalszych studiów.

Słowa kluczowe: kontynuacja działalności, upadłość, teoria zbiorów rozmytych.

  Anna Smejda, Zastosowanie teorii zbiorów rozmytych do oceny zdolności jednostki do kontynuacji działalności - plik pdf; (244 KB)Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję