Małgorzata Janicka
Liberalizacja przepływów kapitałowych - korzyści i zagrożenia

Jednym z najistotniejszych elementów globalizacji rynków finansowych jest liberalizacja przepływów kapitałowych. Włączanie się kraju w struktury międzynarodowego rynku finansowego niesie korzyści, ale także zagrożenia. Znosząc ograniczenia w stosunku do przepływów kapitałowych, kraje oczekują przede wszystkim zdynamizowania rozwoju gospodarczego zarówno w wymiarze ilościowym (postrzeganym poprzez pryzmat wzrostu gospodarczego), jak i jakościowym (wzrost poziomu konkurencji na rynku). Likwidacja ograniczeń oznacza jednak pojawienie się również zagrożeń, z których najistotniejsze to możliwość zachwiania stabilności finansowej kraju. Celem artykułu jest przedstawienie kosztów i korzyści, które mogą stać się udziałem kraju dokonującego liberalizacji przepływów kapitałowych.

Słowa kluczowe: globalizacja, rynki finansowe, liberalizacja przepływów kapitałowych

  Małgorzata Janicka, Liberalizacja przepływów kapitałowych - korzyści i zagrożenia - plik pdf; (278 KB)Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję