Adam Koronowski
Realne i nominalne dywergencje w unii monetarnej - ujęcie spoza teorii optymalnych obszarów walutowych

Celem artykułu jest teoretyczne przedstawienie rozbieżnych cykli koniunkturalnych jako skutku utworzenia unii monetarnej, niezależnie od ewentualnych egzogenicznych wstrząsów asymetrycznych. Do realizacji tego celu wykorzystano oryginalny model, który wskazuje, że mikroekonomiczna optymalizacja może prowadzić do suboptymalnych stanów makroekonomicznych, a trwała równowaga makroekonomiczna jest możliwa tylko przy odpowiednim poziomie stopy procentowej. Ten poziom może być zróżnicowany pomiędzy krajami tworzącymi unię monetarną, co nieuchronnie prowadzi do odmiennych stóp inflacji i - w konsekwencji - realnych fluktuacji. Model dostarcza teoretycznej interpretacji zjawisk obserwowanych w strefie euro, może być także zastosowany do analizy zagadnienia kosztów przyjęcia kursu sztywnego. Przedstawiony sposób analizy i argumenty są odrębne od teorii optymalnych obszarów walutowych.

Słowa kluczowe: unia monetarna, cykl koniunkturalny.

  Adam Koronowski, Realne i nominalne dywergencje w unii monetarnej - ujęcie spoza teorii optymalnych obszarów walutowych - plik pdf; (621 KB)Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję