Bogusław Czarny
Metodologiczne osobliwości ekonomii

Poniżej opisuję główne osobliwości ekonomii, odróżniające ją od rozwiniętych nauk przyrodniczych. Zaczynam od krytyki praktycznych osiągnięć ekonomistów oraz oderwania ekonomii od rzeczywistości. Następnie opisuję przyczyny tego stanu. Po kolei omawiam: 1) rolę doświadczenia i obserwacji w ekonomii, 2) niepewność i ogólnikowość prognoz ekonomistów, 3) wpływ badania i publikacji wyników na przedmiot badania w ekonomii, 4) wpływ interesów na ekonomię. W zakończeniu przedstawiam komentarz i wnioski. Sądzę, że kłopoty ekonomistów z gromadzeniem wiedzy o gospodarowaniu są wynikiem skumulowania się problemów znanych także w naukach przyrodniczych. Uważam, że warunkiem dalszego rozwoju ekonomii jako nauki empirycznej jest zastąpienie skłonności do budowania nierealistycznych modeli gospodarowania dążeniem do tworzenia i testowania teorii odwołujących się do wyników badań empirycznych.

Słowa kluczowe: metodologia ekonomii, ekonomia jako nauka, falsyfikacjonizm.

  Bogusław Czarny, Metodologiczne osobliwości ekonomii - plik pdf; (249 KB)Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję