Elżbieta Skrzeszewska-Paczek
Reakcje banków centralnych na wstrząsy naftowe lat 70-tych

Artykuł zawiera analizę porównawczą reakcji banków centralnych Niemiec, Szwajcarii, Japonii, USA, Wielkiej Brytanii i Kanady na pierwszy (1973-1974) i drugi (1979-1980) wstrząs naftowy. W obliczu pierwszego wstrząsu naftowego banki centralne Niemiec, Szwajcarii i Japonii utrzymały prowadzoną wówczas restrykcyjną politykę pieniężną, w znacznym stopniu ograniczając wpływ wzrostu cen ropy na inflację do tzw. efektów pierwszej rundy. W rezultacie szybko zahamowały wzrost inflacji, sprowadzając ją w drugiej połowie lat 70. do niższych poziomów niż w pozostałych analizowanych krajach, a w dodatku przy mniejszych kosztach w postaci wzrostu bezrobocia. Banki centralne USA, Wielkiej Brytanii i Kanady w obawie przed recesją dokonały natomiast gwałtownego zwrotu i zaczęły prowadzić ekspansywną politykę pieniężną. W rezultacie inflacja i bezrobocie w drugiej połowie lat 70. były wyższe w tej grupie krajów. Po doświadczeniach z okresu pierwszego wstrząsu naftowego wszystkie analizowane banki podobnie zareagowały na drugi wstrząs naftowy: zacieśniły swoje polityki pieniężne, wykazując silną determinację w dążeniu do stłumienia inflacji.

Słowa kluczowe: polityka pieniężna, kontrola podaży pieniądza, wstrząs naftowy.

  Elżbieta Skrzeszewska-Paczek, Reakcje banków centralnych na wstrząsy naftowe lat 70-tych - plik pdf; (221 KB)Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję