Michał Rubaszek
Nierównowaga globalna: przyczyny oraz możliwe rozwiązania

Opracowanie ma na celu analizę występującej obecnie nierównowagi globalnej w postaci wysokiego deficytu na rachunku obrotów bieżących w Stanach Zjednoczonych. Praca składa się z trzech części. Na początku scharakteryzowano skalę oraz przebieg narastania nierównowagi. W drugiej części przedstawiono hipotezy dotyczące przyczyn powstania nierównowagi. Na końcu zaś opisano scenariusze powrotu gospodarki światowej do stanu równowagi.

Słowa kluczowe: kurs walutowy, rachunek obrotów bieżących, interwencje walutowe, nierównowaga globalna.

  Michał Rubaszek, Nierównowaga globalna: przyczyny oraz możliwe rozwiązania - plik pdf; (406 KB)Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję