Jan Hagemejer
Czynniki wpływające na decyzję przedsiębiorstw o eksporcie. Analiza danych mikroekonomicznych

Model Melitza (2003) pokazuje, że jeżeli produktywność przedsiębiorstw jest zróżnicowana i występują oddzielnie koszty stałe produkcji oraz eksportu, to jedynie przedsiębiorstwa o najwyższej efektywności sprzedają na rynki zagraniczne. Niniejsze badanie ma na celu zbadanie czynników wpływających na decyzje polskich przedsiębiorstw o eksporcie. W badaniu wykorzystano dane z formularzy GUS F-01/F-02. Na ich podstawie oszacowano miary produktywności (TFP) poszczególnych przedsiębiorstw stosując metodę Olleya-Pakesa (1996). Estymowano model probitowy decyzji przedsiębiorstw o eksporcie, gdzie zmiennymi objaśniającymi są między innymi: produktywność, wielkość przedsiębiorstwa, stopień penetracji importowej oraz występowanie barier technicznych w handlu. Przeprowadzono również analizę kierunku przyczynowo-skutkowego pomiędzy poziomem produktywności a decyzją o eksporcie. Otrzymane wyniki wskazują na występowanie mechanizmu samoselekcji wśród przedsiębiorstw (efektywne przedsiębiorstwa eksportują) oraz brak efektu zdobywania doświadczenia poprzez eksport w krótkim okresie. Mechanizm ten może występować w okresie dłuższym, na co wskazuje analiza przebiegu produktywności przedsiębiorstw eksportujących.

Słowa kluczowe: produktywność, eksport, dane mikroekonomiczne.

  Jan Hagemejer, Czynniki wpływające na decyzję przedsiębiorstw o eksporcie. Analiza danych mikroekonomicznych - plik pdf; (545 KB)Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję