Piotr Zielonka, Tadeusz Tyszka
Nowoczesne finanse: efektywność rynku czy finanse behawioralne?

Artykuł prezentuje krótki opis podstawowych analiz papierów wartościowych: fundamentalnej, technicznej oraz portfelowej. Szczególny nacisk położono na nowoczesne finanse: teorię rynku efektywnego (Efficient Market Hypothesis) i standardowy model wyceny rynku kapitałowego (Capital Asset Pricing Model). Zaprezentowano modele Markowitza i Sharpe'a. Przedstawiono wyniki różnych testów efektywności rynku. Żaden z nich nie wykazuje się silną efektywnością. CAPM ze względu na swe nierealistyczne założenia oraz niemożliwość falsyfikacji wydaje się sprzeczny z pojęciem poszukiwania prawdy, zasadniczego celu nauki. W pracy opisano wiele pułapek psychologicznych, heurystyk i inklinacji, powodujących nieracjonalne zachowania inwestorów. Pokazano, że finanse behawioralne, oparte na realistycznych założeniach oraz wiernie opisujące rzeczywistość rynku, mogą być przykładem zastosowania popperowskiej metodologii w naukach społecznych.

Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję