Adam Zych
Rola sprawozdawczości statystycznej w działalności banku

Jednym z podstawowych warunków prowadzenia przez bank działalności w zakresie kredytowania podmiotów gospodarczych jest szybka i wszechstronna informacja o kondycji finansowej kredytobiorców. W tym kontekście autor artykułu negatywnie ocenia wprowadzone z dniem 1 stycznia 1999 r. zmiany w systemie sprawozdawczości statystycznej.

O ile do końca 1998 r. powszechnie znane sprawozdanie o symbolu F-01, zawierające podstawowe informacje o sytuacji ekonomiczno-finansowej przedsiębiorstwa, opracowywane było za okresy miesięczne, o tyle od 1 stycznia 1999 r. sprawozdanie to jest już opracowywane za okresy kwartalne.

Z punktu widzenia banku (i nie tylko) zmiana ta jest bardzo niekorzystna. Oznacza ona bowiem, że obecnie bank otrzymuje informację o kondycji finansowej kredytobiorcy ze znacznie mniejszą częstotliwością, co w konsekwencji może prowadzić do błędnych decyzji, jak również decyzji podejmowanych zbyt późno.

Dlatego też autor artykułu proponuje przywrócenie miesięcznej częstotliwości powyższego sprawozdania. Ponadto, w artykule zawarte są propozycje dokonania dość istotnych korekt w aktualnej postaci sprawozdania F-01, z uwzględnieniem m.in. potrzeb banków.

Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję