Adam Kalinowski
Perspektywy produkcji euro w Polsce

Monety rozumiane jako produkt, a nie materialna postać pieniądza, są z pewnością produktami schyłkowymi. Ale olbrzymia liczba automatów wrzutowych, niski koszt obiegu realizowanego za pomocą monet, ułatwienia w dokonaniu transakcji przez niepełnosprawnych oraz presja drobnego handlu i organizacji o charakterze charytatywnym i wyznaniowym przedłużą funkcjonowanie pieniądza materialnego, zwłaszcza monet, jeszcze przynajmniej na kilkanaście lat.

Euro, podobnie jak dolar, ma swój symbol graficzny. Jest nim podwójnie przekreślona litera "epsilon". Dwie równoległe poziome kreski mają symbolizować stabilność nowej waluty. Każda moneta będzie miała wspólny europejski rewers i "narodowy" awers. Rewers, zaprojektowany przez projektanta Królewskiej Mennicy Belgijskiej Luca Luycxa, przedstawia 15 krajów Unii Europejskiej, które na nominałach 1-, 2- i 5-centowych przedstawiają obraz nowej tworzącej się Europy na mapie świata. Na monetach 10, 20, 50 centów przedstawione są w pewnym oddaleniu od siebie wszystkie kraje Unii Europejskiej i w miarę, jak nominały rosną, na monetach 1 i 2 euro łączą się w jedną wspólną Unię Europejską. W projekcie nie zapomniano również o niewidomych. Nominał jest wygrawerowany wypukłym reliefem. Różne kombinacje ułożenia wypukłych kresek umożliwiają szybkie odróżnienie monet osobom niewidomym.

Każdy kraj EMU ma prawo do emisji określonej ilości monet z własnym awersem, które zachowywać będą ważność na terenie całej unii walutowej.

W momencie, gdy Polska stanie się pełnoprawnym członkiem Unii Europejskiej i bliskie będzie nasze przystąpienie do Unii Gospodarczej i Walutowej, wiele procesów politycznych, legislacyjnych i gospodarczych ulegnie przyspieszeniu. Wiele doświadczeń państw europejskich będzie można wykorzystać. Zanim zapadnie decyzja o wybiciu polskich monet euro, musi dojść do dwóch niezwykle ważnych dla Polski wydarzeń:
  • przyjęcia Polski do Unii Europejskiej,
  • przyjęcia Polski do Unii Gospodarczej i Walutowej.
Analiza makroekonomicznych, logistycznych i technicznych uwarunkowań realizacji emisji polskich monet euro wskazuje, że będzie ona zależała wyłącznie od działań zbiorowych. Sukces EMU i euro w Unii zadecyduje o ewentualnym przyspieszeniu procesów integracyjnych Polski ze Wspólnotami.

Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję