Jan Kaczanowski
Prognozy efektywności inwestowania w otwartych funduszach emerytalnych

W artykule analizowano efektywność inwestowania w otwartych funduszach emerytalnych.

Wykonano trzy serie symulacji dla trzech wartości średniej stopy inflacji w przyszłych 25 latach: 4%, 8% i 12%. Każda seria składała się z czterech symulacji: symulacja oszczędzania w Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, symulacja oszczędzania w otwartych funduszach emerytalnych, przy optymistycznych założeniach dotyczących ich stopy zwrotu, symulacja oszczędzania w otwartych funduszach emerytalnych, przy realistycznych założeniach dotyczących ich stopy zwrotu oraz symulacja hipotetycznego przypadku oszczędzania na rocznych lokatach bankowych.

Przyjmując, że w przyszłości średnia stopa inflacji będzie równa 8% i zakładając, że prowizje zakładów emerytalnych nie przekroczą 7% zgromadzonego kapitału, do otwartych funduszy emerytalnych opłaca się przystąpić w wariancie realistycznym osobom, które mają 10,5 lat do emerytury, a w wariancie optymistycznym osobom, które mają 8,3 lat do emerytury.

Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję