Piotr Boguszewski
Wybrane elementy kształtujące wynik finansowy brutto przedsiębiorstw w 1998 r.

W artykule omówione zostały najważniejsze czynniki, kształtujące wynik finansowy brutto sektora przedsiębiorstw w 1998 r. Przeanalizowano zarówno dane stricte ilościowe, oparte na analizach nieidentyfikowalnych danych jednostkowych, zbieranych w ramach formularza F-01 GUS, jak i wyniki badań ankietowych, prowadzonych przez Narodowy Bank Polski. Z danych tych wynika, że w analizowanym okresie doszło do znacznego pogorszenia wyniku finansowego brutto, wywołanego eksplozją strat przy jednocześnie słabym wzroście zysku brutto. W opracowaniu wskazano na wiele przyczyn tej sytuacji - m.in. na problemy strukturalne, tendencje recesyjne, przejściowe skutki szybkiej dezinflacji. Podjęto też próbę identyfikacji grup przedsiębiorstw, najbardziej wrażliwych na działanie analizowanych przyczyn. Artykuł kończy omówienie niektórych konsekwencji spadku zysków w sektorze przedsiębiorstw.

Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję