Jerzy Świderski
Zarządzanie bankiem przez wartość

Podstawowym czynnikiem, określającym wartość rynkową banku bez względu na formę własności, jest wielkość strumienia dochodów dla akcjonariuszy (udziałowców) banku uzyskiwana w długim okresie działalności.

Za wykorzystaniem wartości rynkowej jako kryterium oceny działalności przemawiają następujące argumenty:
  • wartość rynkowa jest najlepszym miernikiem wyników uzyskiwanych w długim okresie działalności,
  • właściciele banku (akjonariusze, udziałowcy) są żywo zainteresowani pomnażaniem swoich kapitałów,
  • banki, które nie mają dobrych wyników finansowych są skazane na odpływ kapitału do konkurencji.
Istotą zarządzania przez wartość jest optymalizacja decyzji na każdym szczeblu w banku. Tradycyjny proces decyzyjny, w którym dominują działania narzucone i kontrolowane z góry nie przynosi oczekiwanych rezultatów. Obecnie coraz większego znaczenia nabiera umiejętność samodzielnego podejmowania decyzji przez kadrę kierowniczą niższego szczebla zwłaszcza w oddziałach banku, w czym wykorzystuje się mierniki oparte na wartości.

Najważniejsze jest ukierunkowanie działań kadry kierowniczej i poszczególnych pracowników na kluczowych czynnikach, kształtujących wartość banku. W ocenie wyników działalności banku i jego jednostek organizacyjnych szczególną uwagę należy zwrócić na zadania finansowe, pomiar efektywności oraz system wynagrodzenia, motywujący do tworzenia wartości.

Kreowanie wartości rynkowej banku wymaga przede wszystkim zmiany świadomości i postaw akcjonariuszy, potencjalnych inwestorów, klientów i kadry zarządzającej banków.

W procesie zarządzania bankiem konieczna jest reorientacja od rejestracji zdarzeń i wyników działalności do aktywnego uczestnictwa w kształtowaniu wartości.

W strategii działalności poszczególnych banków formułowane są różne cele i zadania. Za najbardziej ogólny cel działania banku uważa się jego przetrwanie i rozwój. Przetrwanie jest warunkiem podstawowym, od którego zależy realizacja innych zadań. Realizacja strategii przetrwania, nie nastawiona na rozwój, w warunkach konkurencji i zmieniającego się otoczenia w ostatecznym rezultacie powoduje zamieranie banku i spadek jego wartości rynkowej. Bank, jeśli chce przetrwać, musi realizować strategię rozwoju.


Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję