Marek Pruś
II Kongres Polskich Banków Spółdzielczych

18 września 1998 r. odbył się w Warszawie, z inicjatywy Krajowego Związku Banków Spółdzielczych, ogólnopolski Kongres Polskich Banków Spółdzielczych. Wzięło w nim udział około 800 osób, w tym wielu przedstawicieli spółdzielczości bankowej.

Hasło przewodnie Kongresu Polskich Banków Spółdzielczych brzmiało: "Dziś i jutro polskich banków spółdzielczych", a głównym powodem zwołania Kongresu była uchwała Komisji Nadzoru Bankowego z dnia 5 sierpnia 1998 r., która wprowadza wymóg osiągnięcia do końca 1999 r. kapitału własnego w wysokości 300 tys. ECU.

Referujący zwrócili szczególną uwagę na:
  1. dotychczasowe reformy ustrojowe spółdzielczego sektora bankowego oraz ich obligatoryjny charakter;
  2. obecną sytuację banków spółdzielczych, ich stan majątkowy oraz zdolność finansową;
  3. funkcjonowanie spółdzielczości bankowej w krajach Unii Europejskiej (próbowano określić, jakie jej elementy byłyby najlepsze w warunkach Polski);
  4. system oraz model struktury organizacyjnej, w którym będą działały banki spółdzielcze w najbliższym czasie;
  5. rolę i miejsce Banku Gospodarki Żywnościowej SA (BGŻ SA) w dalszym rozwoju spółdzielczości bankowej;
  6. sposób prywatyzacji BGŻ SA;
  7. zasady działania banków spółdzielczych zgodnie z prawem bankowym i prawem spółdzielczym;
  8. możliwe rozwiązania i sposób zebrania w ustawowym czasie kapitału własnego w wysokości 300 tys. ECU;
  9. szanse i zagrożenia dalszego rozwoju i funkcjonowania w warunkach gospodarki rynkowej i narastającej konkurencji banków komercyjnych;
  10. znaczenie banków spółdzielczych w rozwoju samorządów lokalnych, głównie na terenach wiejskich.

Z uwagi na różnorodność problemów bankowcy nie we wszystkich sprawach doszli do konkretnych rozwiązań. Wszyscy byli zgodni, że spółdzielczość bankowa odegrała ważną rolę w gospodarce narodowej i nadal powinna to czynić. Uczestnicy Kongresu uznali potrzebę wprowadzenia niezbędnych zmian w swojej strukturze organizacyjnej, a także w działalności poszczególnych banków, licząc na pomoc i wyrozumiałość państwa w niektórych kwestiach.


Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję